Цена
Сортировать
Показывать по

Плитка ручной формовки была известна еще в древние времена. На сегодняшний день она нашла широкое применение в строительной индустрии благодаря  новым технологиям производства.

При изготовлении плитки используется глина разных сортов, которая дает дополнительную прочность и качество. Плитку, после формовки, обжигают в печи с температурой не менее 900 градусов. В результате материал приобретает уникальную форму и фактурность, в отличие от клинкерной плитки. Приемлемая цена и уникальные свойства.
 

Плитка ручной формовки отличается от изделий из кафеля, стекла и т.д., она:

 • очень прочная;
 • твердая и жесткая;
 • долговечная;
 • не высокая цена.
 
Благодаря обжигу в печи, плитка не боится влаги, перепадов температур, ветра. Ваши стены приобретут уникальный и красивый вид на долгие годы. А если нужно облагородить камин, то уж точно стоит присмотреться к плитке, т.к. она не деформируется при высоких температурах!
 
Родиной плитки ручной формовки является Голландия. Благодаря новой технологии голландского производства плитка может выдержать большие нагрузки. Качество и долговечность подтверждается хорошими отзывами о производителях Голландии и Германии. Так же об этом говорит огромный спрос со стороны покупателей.
 
На данный момент на рынке строительных материалов Киева представлен огромный выбор фасадной клинкерной плитки и плитки ручной формовки от зарубежных производителей. Поэтому ценовой диапазон очень широкий и это дает возможность застройщику совершить выбор согласно своим ценовым и вкусовым запросам.
 
Плитка ручной формовки позволяет осуществлять разнообразные облицовочные работы. Совершить  покупку можно в любом регионе Украины, чтобы оценить всю долговечность и эксплуатационные характеристики продукта.
 

Плитка ручной формовки предназначена для:

 • выполнения работ по облицовке в здании;
 • выполнения работ по облицовке снаружи.

 

Так же плитка может быть:

 • глазурованной – с рисунком или одноцветной;
 • неглазурованной.
После покупки наши клиенты полностью смогли реализовать свои идеи на 100%. Поскольку наши менеджеры помогли во всех вопросах при выборе плитки - красивый вид, высокие эксплуатационные характеристики, долговечность и надежность.
 
 
 

Плитка ручного формування була відома ще в стародавні часи. На сьогоднішній день вона знайшла широке застосування в будівельній індустрії завдяки новим технологіям виробництва.

При виготовленні плитки використовується глина різних сортів, яка дає додаткову міцність і якість. Плитку, після формування, обпалюють в печі з температурою не менше 900 градусів. В результаті матеріал набуває унікальної форми і фактурності, на відміну від клінкерної плитки.  Прийнятна ціна і унікальні властивості.
 

Плитка ручного формування відрізняється від виробів з кахелю, скла і т.д., вона:

 • дуже міцна;
 • тверда і жорстка;
 • довговічна;
 • невысока ціна.
 
Завдяки випалу в печі, плитка не боїться вологи, перепадів температур, вітру.  Ваші стіни придбають унікальний і красивий вид на довгі роки. А якщо потрібно облагородити камін, то вже точно варто придивитися до плитки, тому що вона не деформується при високих температурах!
 
Батьківщиною плитки ручного формування є Голландія. Завдяки новій технології голландського виробництва плитка може витримати великі навантаження.   Якість і довговічність підтверджується хорошими відгуками про виробників Голландії та Німеччини. Так само про це говорить величезний попит з боку покупців.
 
На даний момент на ринку будівельних матеріалів Києва представлений величезний вибір фасадної клінкерної плитки і плитки ручного формування від зарубіжних виробників. Тому ціновий діапазон дуже широкий і це дає можливість забудовнику зробити вибір відповідно до своїх цінових і смакових запитів.
 
Плитка ручного формування дозволяє здійснювати різноманітні облицювальні роботи. Здійснити покупку можна в будь-якому регіоні України, щоб оцінити всю довговічність і експлуатаційні характеристики продукту.
 

Плитка ручного формування призначена для:

 • виконання робіт з облицювання в будівлі;
 • виконання робіт з облицювання зовні.

 

Також плитка може бути:

 • глазурованою – з малюнком або однокольоровою;
 • неглазурованою.
Після покупки наші клієнти повністю змогли реалізувати свої ідеї на 100%. Оскільки наші менеджери допомогли у всіх питаннях при виборі плитки - красивий вигляд, високі експлуатаційні характеристики, довговічність і надійність.